Senin,15 Juli 2024
Pukul: 23:45 WIB

Leuit, Simbol Ketahanan Pangan Masyarakat Sunda Lama

Leuit, Simbol Ketahanan Pangan Masyarakat Sunda Lama

Senin, 15 Mei 2023
/ Pukul: 10:28 WIB
Senin, 15 Mei 2023
Pukul 10:28 WIB
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Oleh: Yanuar Kristi, S. Kom (Pengkaji tradisi sunda/">Budaya Sunda Lama dari Yayasan Haneuleum Alas Pawitran)

L E U I T

Pranata Masyarakat Sunda heubeul dina urusan katahanan pangan jeung mitigasi bencana kaitan pangan ngabogaan hiji sistem pengelolaan hasil tani nu terstruktur jeung terukur, hal ieu bisa ditilik tina cara masyarakat Sunda heubeul ngabangun konsep LEUIT (lumbung) klasifikasi jeung penempatanna diantarana

LEUIT TANGTU,
Leuit Tangtu kabagi jadi dua nyata LEUIT INDUNG jeung LEUIT JAGALANTI. Kadua leuit ieu dijieun dumasar kana fungsina sewang-sewang,

LEUIT INDUNG difungsikeun pieun nyimpen bibit atau binih hasil pamilahan tina hasil tani nu harade pieun dijadikeun Bibit atau binih. Ameh teu salah tina nyebut, leuit-leuit Pare di Leuit INDUNG aya nu disebut
1. Leuit Biyang eusina pare huma
2. Leuit Rumbiyang eusina pare sawah
3. Leuit Panyari eusina siki-sikian

LEUIT JAGALANTI difungsikeun pieun nyimpen hasil tani minangka stock pangan pieun kaayaan nu darurat sakali. Leuit JAGALANTI dibagi jadi tilu jenis nyaeta :
1. Leuit pare ambu
2. Leuit pare tadah
3. Leuit wiji (siki-sikian)

Guna eusi tina leuit-leuit diluhur nyaeta pieun nyanghareupan usum paceklik nu pohara jasa.

Sakabeh LEUIT diluhur anu disebut LEUIT TANGTU ditempatkeun dihiji tempat nu taneuhna dikurilingan ku cai atau sejenis kulah-kulah ,hal ieu bisa kaharti dimana posisi cai/kulah ieu dijadikan protektor (BARIER) pieun leuit-leuit eta. Pieun area Pakwan Pajajaran baheula nu jadi lokasi pusat pamarentahan, leuit Tangtu ayana di wilayah nu dikurilingan Kuta (benteng) tepatna didaerah babakan Kelewih belah wetan keraton nu baheula. Salian di dayeuh, Leuit Tangtu oge aya jeung diaplikasikan ditiap-tiap wilayah administratif KAPUUNAN jaradi bentuk tina sistem katahanan pangan jeung mitigasi bencana tina nyanghareupan kondisi paceklik pisan-pisan,,hal ieu luyu jeung naon ceuk para kokolot baheula :

“ari masih bisa keneh hirup ku dahar beubeutian jeung bongborosan mah, karuhun-karuhun urang cadu pisan nyoceng-nyoceng pare pibibiteun”.

Sukabumi, Kajian Haneuleum Alas Pawitran
Sumber informasi : Pantun Bogor

Related Posts

Add New Playlist